Podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich „Polne Kwiaty” i Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach

Serdeczne podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich „Polne Kwiaty” i Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach

za współpracę, wsparcie oraz kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców.

Dziękuję szczególnie Kołu Gospodyń Wiejskich „Polne Kwiaty” za reprezentowanie Gminy Rutki i Wasz udział w Dożynkach Gminnych organizowanych w Szumowie w dniu 27 sierpnia 2022 r. Wasza praca przyczynia się do tego aby wieś była właściwie postrzegana i doceniana.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Dziękuję Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach za udzielone wsparcie w organizacji wyjazdu i udział w wydarzeniu.

 

Wójt Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski

Nie znaleziono galerii.