83. rocznica wybuchu II wojny światowej

83 lata temu wybuchła II wojna światowa. 1 września 1939 r. rozpoczął się niemiecki atak na pozycje polskie w Gdańsku. Wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne o godzinie 4.45 salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte.

Miniatura

Była to największa i najkrwawsza wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.

Urząd Gminy Rutki informuje, że w dniu 1 września 2022 r. o godz. 12.00 na terenie Gminy Rutki zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Uruchomienie syren w tym dniu będzie jednoczesnym sprawdzeniem sprawności systemu wykrywania i alarmowania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.