Uwaga! Zamknięty odcinek drogi.

W związku z trwającymi robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Remont – modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka w gminie Rutki – ETAP 1 od km 0+000,00 do km 1+300,00” odcinek drogi o długości około 500 m zostanie wyłączony z ruchu drogowego.  Na czas remontu wyznaczono objazd.

Mapa z objazdem