Możliwe utrudnienia w ruchu na drodze ekspresowej S8 oraz DK16 i DK63

W związku z przygotowanymi i realizacją wielonarodowego ćwiczenia SABER STRIKE 2022 (SbS22), które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP, informuję, że od wtorku, 15 lutego do końca marca 2022 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych.

Pojazdy wojskowe będzie można spotkać m.in. na drodze ekspresowej S8 oraz DK16 i DK63. Najczęściej pojazdy biorące udział w ćwiczeniach poruszać się będą w godzinach nocnych, aby w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą musiały odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z Policją.

W związku z powyższym Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych za Państwa pośrednictwem, prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gddkia/ruszaja-miedzynarodowe-cwiczenia-wojskowe-saber-strike-22

oraz

https://www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/article/aktualnosci-w/mozliwe-utrudnienia-wruchu/

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Bogusław Tomasz Maksim
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego