Nieodpłatna pomoc prawna- zmiana lokalu

Urząd Gminy w Rutkach informuje, że od dnia 07.10.2021 r. Nieodpłatna Pomoc Prawna prowadzona przez Punkt Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT będzie świadczona w pomieszczeniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki (wejście od strony parkingu, ul. 11 Listopada).

Dni i godziny udzielania bezpłatnej pomocy prawnej pozostają bez zmian.
czwartek –w godz. od 9:00 do 13:00
piątek –w godz. od 9:00 do 13:00