Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle

Data wydania 2021-10-08
Tytuł Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle
Typ Zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
NR Zamówienia 2021/BZP 00226645/01
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2021-10-25 do godz. 10:00

Pliki do pobrania: