Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy 24 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybrana na dzień obchodów data –  24 marca, jest symboliczna. Tego dnia w 1944 roku dokonano egzekucji na rodzinie Ulmów. Niemiecka żandarmeria zamordowała wówczas Józefa Ulmę, jego ciężarną żonę Wiktorię i sześcioro ich małoletnich dzieci oraz ośmioro ukrywanych przez nich Żydów. Dzień ten stanowi symboliczne uhonorowanie heroicznych czynów wszystkich rodaków, którzy aktywnie przeciwstawili się zbrodniczym planom III Rzeszy Niemieckiej, spiesząc na ratunek ofiarom Zagłady.

Jedną z takich osób był Piotr Kościelecki upamiętniony w dniu 9 czerwca 2021 r. w Grądach-Woniecku. Upamiętnienie zostało zainicjowane przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w ramach programu „Zawołani po imieniu”, który został stworzony aby oddać sprawiedliwość heroicznej postawie Polaków, którzy świadomie ryzykowali życie własne i swoich najbliższych, aby nieść pomoc żydowskim przyjaciołom, sąsiadom, a czasem nieznajomym, i zapłacili za to najwyższą cenę. W ramach programu dokonano już upamiętnienia w 24 miejscach w Polsce.

W Gminie Rutki uroczystości obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką rozpoczęły się od krótkiej akademii w Szkole Podstawowej im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecku, podczas której uczniowie przedstawili losy niektórych z polskich bohaterów ratujących Żydów. Uczniowie odśpiewali hymn szkoły oraz pieśń „Kol haolam kulo” (Jeden wąski most) po polsku i w języku jidysz. O godz. 10:00 pod kamieniem upamiętniającym zamordowanego przez niemieckiego okupanta w Gradach-Woniecku Piotra Kościeleckiego zostały złożone kwiaty, zapalone znicze oraz posadzone pamiątkowe magnolie. W uroczystości brali udział Wójt Gminy Rutki z przedstawicielami Urzędu, przedstawiciel Rodziny – Pan Dariusz Wojtkowski, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Grądach-Woniecku ks. Zbigniew Wądołowski , przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecku.

Goście na uroczystości Zawołani po imieniu w szkole w grądach na tle dzieci ze szkoły Pomnik upamiętniający ratujących żydów. Przd pomnikiem złożony wieniec

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki przed pomnikiem Pracownicy urzędu gminy przed pomnikiem