Obwieszczenie o otrzymanej dotacji

Obwieszczenie

Wójt Gminy Rutki informuje, iż zakupiony w 2022 roku  sprzęt ratowniczo-gaśniczy  i umundurowanie  dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rutkach-Kossakach, Kalinówce-Basie i Kołomyjce, został dofinansowany ze środków otrzymanych tytułem dotacji w wysokości  45 000 zł  z budżetu Województwa Podlaskiego. Zakupiony sprzęt to:

Lp  

Nazwa zakupionego  sprzętu ratowniczo -gaśniczego/umundurowania

 

Zakupiona ilość

 

OSP

1 Rękawice specjalne 5 Kołomyjka
2 Buty skórzane 5 Kołomyjka
3 Kominiarka strażacka 6 Kołomyjka
4 Ubranie specjalne  3 częściowe 4 Kołomyjka
5  Ubranie koszarowe 8 Kołomyjka
6 Wąż tłoczny WP 52-20 6 Kalinówka
7 Wąż tłoczny WP 75-20 4 Kalinówka
8 Rozdzielacz kulowy 1 Kalinówka
9 Ubranie specjalne  2 częściowe 4 Kalinówka
10 Drabina nasadkowa DN 2,73 DA 1 Kalinówka
11 Linka strażacka 30 m 2 Rutki-Kossaki
12 Zatrzaśnik 4 Rutki-Kossaki
13 Defibrylator  treningowy 1 Rutki-Kossaki
14 Hełm Gallet 5 Rutki-Kossaki

 

 Wójt

 Dariusz Sławomir Modzelewski