Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty budowlane „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle”

Data wydania 2022.02.07
Tytuł Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty budowlane „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle”
Znak sprawy 2022/BZP 00048805/01
Kategoria Roboty budowlane

ZAŁĄCZNIKI: