Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty budowlane Budowa ciągu pieszego- jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego

Data wydania 2022.02.08
Tytuł Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty budowlane Budowa ciągu pieszego- jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego
Znak sprawy 2022/BZP 00049704/01
Kategoria Roboty budowlane

ZAŁĄCZNIKI: