Zaproszenie do złożenia oferty „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniki”

Data wydania 2022.02.10
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniki
Znak sprawy ZW.271.13.2022
Kategoria Usługa
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-02-18 do godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI: