Ogłoszenie Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury

Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej poszukuje informacji o żołnierzach WP uczestniczących w wojnie polsko-bolszewickiej i w II wojnie światowej oraz miejscach ich spoczynku

Niezwykle istotne jest potwierdzenie udziału w działaniach wojennych, np. adnotacja o mobilizacji w książeczce wojskowej, dokumenty świadczące o pobycie w obozie jenieckim itp.

Osoby posiadające dokumenty lub informacje na ten temat proszone są o kontakt z Regionalną Izbą Historyczną w Zambrowie:

  • Osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00), adres: Aleja Wojska Polskiego 25
  • Telefonicznie: 86 271-01-25 lub 664-186-065
  • Mailowo: rih@gmail.com lub regionalnaizba@wp.pl

Na odnalezionych mogiłach z zgodą rodziny pojawi się informacja, że w tym grobie spoczywa Weteran