Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa wraz z przebudową drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin”

Data ogłoszenia 2022-07-05
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa wraz z przebudową drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin”
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-07-11 do godz. 11:00