Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679-Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne

Data ogłoszenia 2022-07-05
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679-Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-07-11 do godz. 12:00