Dostawa dodatkowych komputerów przenośnych dla Gminy Rutki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Data ogłoszenia 2022-06-30
Tytuł Dostawa dodatkowych komputerów przenośnych dla Gminy Rutki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Typ Zamówienia Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).
NR ogłoszenia ZW.271.37.2022
Kategoria Dostawa
Status Postępowania w trakcie
Termin składania ofert 2022-07-08 do godz. 10:00

 Link do postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14d2c165-89b2-4842-bbba-e910251ee67b