Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Szlasy-Lipno ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej”

Link do postępowania: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-dla-zadania-pn-przebudowa-budynku-po-bylej-szkole-w-m-szlasy-lipno-ze-zmiana-sposobu-uzytkowania-na-potrzeby-swietlicy-wiejskiej.html