„Remont – modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 164 i 190 w obrębie 0030 Grądy Woniecko i 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka w gminie Rutki – ETAP 1 od km 0+000,00 do km 1+300,00”

Link do postępowania: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamwieniapubliczne/remont—modernizacja-drogi-gminnej-wewnetrznej-na-dzialce-nr-164-i-190-w-obrebie-0030-grady-woniecko-i-1054-w-obrebie-0026-ozarki-olszanka-w-gminie-rutki—etap-1-od-km-000000-do-km-130000.html