Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

W związku z sytuacją COVID-19 i koniecznością pozostania w domu, zachęcamy Seniorów Gminy Rutki do korzystania w pierwszej kolejności z pomocy swojej rodziny, grupy sąsiedzkiej, organizacji pozarządowej, działającej lokalnie.

 Wiemy, że nie wszyscy Seniorzy oraz potrzebujący mogą skorzystać z takiej pomocy.

Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach przystąpił do programu „Wspieraj Seniora” na 2020 r., by jak najskuteczniej wspierać mieszkańców Gminy Rutki w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

  • Do kogo kierowane jest wsparcie?

Przede wszystkim do Seniorów w wieku 70 i więcej lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach – także poniżej 70 lat), którzy w czasie pandemii pozostają w domu.

  • Gdzie Senior może zgłosić potrzebę otrzymania pomocy?

Poprzez #WspierajSeniora, infolinię tel. 22 505-11-11 – pon.–niedz. 8:00–21:00

Na czym polega wsparcie dla Seniora ?

  1. Zrobieniu i dostarczeniu zakupów – podstawowe artykuły spożywcze i higieniczne. Koszt zakupów pokrywa Senior.
  2. Wyprowadzeniu psa.
  3. Zapewnieniu innych podstawowych potrzeb.

Osoby zainteresowane uzyskanie pomocy mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej: https://wspierajseniora.pl, bądź bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej Rutkach, pod numerami telefonów: (86) 276 31 79, (86) 276 31 78 i email: gopsrutki@poczta.onet.pl

Gdzie można uzyskać więcej informacji ?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach

Tel.: 86 276 31 79 pon.–pt. w godz. 7.00- 15.00

Kom: 600295547