Podatek od nieruchomości – 2023 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2023 STAWKI

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Uchwała dot. podatku od nieruchomości

ZDN-1 – Zał do deklaracji na podatek od nieruchomości

ZDN-2 – Zał do deklaracji na podatek od nieruchomości

ZIN-1- Zał. do inforrmacji o nieruchomościach i obiekatach budowlanych

ZIN-2- Zał. do inforrmacji o nieruchomościach i obiekatach budowlanych

ZIN-3 – Zał. do inforrmacji o nieruchomościach i obiekatach budowlanych