#PomagamUkrainie

Drodzy Mieszkańcy!

Przygotowujemy naszą strażnicę OSP w Rutkach-Kossakach do ewentualnego zakwaterowania 20 osób z Ukrainy. Potrzebujemy 20 kompletów pościeli, 20 kocy, 20 kołder i poduszek, ręczniki, środki higieny osobistej.

Dary można dostarczyć do remizy OSP Rutki w dn. 28.02 – 01.03.2022 r. w godz. od 10:00 – 18:00

Wszelkie informacje odnośnie możliwości i form pomocy mieszkańcom Ukrainy znajdują się na stronie

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Prosimy o zgłaszanie informacji o uchodźcach, którzy przybyli na teren Gminy Rutki po dniu 24 lutego 2022 r.

Urząd Gminy będzie prowadził spis uchodźców przebywających na terenie naszej gminy. Informacja ta będzie następnie przekazywana Wojewodzie Podlaskiemu.

Uchodźcy, którzy przybyli na teren naszej Gminy mogą korzystać z opieki zdrowotnej na ogólnych zasadach obowiązujących w RP.

Na dworcu PKP w Białymstoku funkcjonuje punkt informacyjny Wojewody Podlaskiego, w którym  uchodźcy mogą otrzymać przydatne informacje na temat swojego pobytu.