Poseł Kazimierz Gwiazdowski z roboczą wizytą w Gminie Rutki.

W dniu 5 kwietnia w Urzędzie Gminy Rutki gościł Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Gwiazdowski. Z Wójtem Panem Dariuszem Modzelewskim rozmawiali o realizowanych oraz planowanych inwestycjach Gminy Rutki finansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W chwili obecnej realizowana jest przebudowa drogi gminnej Szlasy-Mieszki – Świątki-Wiercice z dofinansowaniem z Programu Polski Ład. Panowie rozmawiali również o planowanej w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych inwestycji polegającej na przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach.