Termin XXIX nadzwyczjnej sesji Rady Gminy Rutki

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 kwietnia  2022 roku (czwartek) godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rutki odbędzie się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie internetowej: https://user.sesje.pl/Portal/podlaskie/zambrowski/rutki

Wszelkie wnioski i zapytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@gminarutki.pl lub w formie papierowej.

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2033.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach  do załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rutki na rok 2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rutki na rok 2022.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społeczne w Rutkach.
 13. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 14. Zapytania i interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.