Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin

Gmina Rutki w 2019 i 2020 roku realizowała projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin” dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego, tj. Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji: 2 292 943,92 zł

Kwota dofinansowania: 1 505 169,57 zł

Realizacja zadania poprawiła dostępność komunikacyjną mieszkańców miejscowości Nowe Zalesie i Zambrzyce-Króle oraz kilku innym sąsiednim miejscowościom. W szczególności poprawiła komfort oraz skróciła czas dojazdu do Szkoły Podstawowej, dojazd, czy dojście do sklepów, instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne znajdujących się w miejscowości  gminnej – Rutki-Kossaki, tj do: Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, poczty, przychodni lekarzy rodzinnych, aptek, biblioteki, a także w miastach powiatowych – Zambrów, Łomża oraz w mieście Białystok.  W nieprzewidzianych sytuacjach zagrożenia skróciła czas dojazdu straży pożarnej, karetki pogotowia, policji. Poprawiła infrastrukturę drogową wykorzystywaną na potrzeby transportu zbiorowego na terenie gminy Rutki (dowóz dzieci do szkoły).

Flaga i Godło Polski