Remont drogi gminnej Pruszki Wielkie – Mieczki w lokalizacji 0+000 – 1+284

Gmina Rutki w 2019 roku realizowała projekt pn. „Remont drogi gminnej Pruszki Wielkie – Mieczki w lokalizacji 0+000 – 1+284” dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego, tj. Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji: 1 440 831,87 zł

Kwota dofinansowania: 911 767,52 zł

Realizacja zadania poprawiła dostępność komunikacyjną mieszkańców miejscowości Mieczki i Pruszki Wielkie oraz kilku innym sąsiednim miejscowościom. W szczególności poprawiła komfort oraz skróciła czas dojazdu do Szkoły Podstawowej, dojazd, czy dojście do sklepów,  instytucji publicznych  i świadczących usługi publiczne znajdujących się w miejscowości  gminnej – Rutki-Kossaki, tj do: Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, poczty, przychodni, lekarzy rodzinnych, aptek, biblioteki, a także w miastach powiatowych – Zambrów, Łomża oraz w mieście Białystok. W nieprzewidzianych sytuacjach zagrożenia skróciła czas dojazdu straży pożarnej, karetki pogotowia, policji. Poprawiła infrastrukturę drogową wykorzystywaną na potrzeby transportu zbiorowego na terenie gminy Rutki (dowóz dzieci do szkoły).

Flaga i Godło Polski