Remont drogi gminnej na działce nr 79/221 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko

Gmina Rutki w 2019 roku zrealizowała projekt pn. „Remont drogi gminnej na działce nr 79/221 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko” dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego, tj. Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji: 553 780,49zł

Kwota dofinansowania: 342 763,09 zł

Realizacja zadania poprawiła dostępność komunikacyjną mieszkańców miejscowości Grądy-Woniecko. W szczególności poprawiła komfort oraz skróciła czas dojazdu do Szkoły Podstawowej. Dla mieszkańców mieszkających w blokach wielorodzinnych przy tej drodze ułatwiła dojazd, czy dojście do sklepów znajdujących się w miejscowości, dojazd do instytucji publicznych  i świadczących usługi publiczne znajdujących się w miejscowości  gminnej – Rutki-Kossaki, tj do: Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, poczty, przychodni lekarzy rodzinnych, aptek, biblioteki, a także w miastach powiatowych – Zambrów, Łomża oraz w mieście Białystok. W nieprzewidzianych sytuacjach zagrożenia skróciła czas dojazdu straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.