Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach

Data ogłoszenia 2022-08-17
Tytuł Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach
Tryb Tryb podstawowy, wariant 1
NR ogłoszenia ZW.271.56.2022
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-09-05 do godz. 10:00

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cfabf49a-80e3-4921-a2d5-1e8db4b34f54