Dofinansowanie dla młodych piłkarzy z Rządowego programu Klub

W wyniku naboru wniosków w projekcie Rządowy program Klub – edycja 2022 Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowo – Sportowe „KOS 1984” działające na terenie naszej gminy otrzymało dofinansowanie od Skarbu Państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 10 000,00 złotych.

Wkład własny finansowy wynosi 595,00 zł.

Przyznane środki pokryją koszty treningów młodych adeptów sztuki piłkarskiej. Za część otrzymanego dofinansowania zostanie zakupiony także sprzęt służący do treningów.

 

Dofinansowano ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Kwota 10000 zł