Przekazanie laptopów z projektu zdalna Szkoła+

Gmina Rutki po raz kolejny pozyskała środki na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów realizujących zdalne nauczanie, którzy mają problem z dostępem do sprzętu komputerowego.

Z przyjemnością informujemy, iż w środę 26 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Rutki Dariusz Sławomir Modzelewski przekazał 10 zestawów z 22 zakupionych dla szkół z gminy Rutki w skład, których wchodzą laptopy, słuchawki, myszki oraz pakiet MS Office.

W oficjalnym przekazaniu sprzętu uczestniczyli: Wójt Gminy Rutki – Dariusz Sławomir Modzelewski oraz dyrektorzy szkół, Dorota Pieńkos – dyrektor Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko i Mariola Gniazdowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołomyi.

W przypadku gdy szkoły nie będą mogły realizować stacjonarnego nauczania laptopy zostaną przekazane przede wszystkim dzieciom z rodzin wielodzietnych 3+ znajdującym się w trudnej sytuacji, w których uczniowie nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnym nauczaniu. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania, wszystkie laptopy będą wykorzystywane przez placówki oświatowe w normalnym trybie pracy.

Projekt zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Wójt i dyrektorzy szkół w grądach woniecko oraz kołomyi podpisują umowy

Wójt i dyrektor szkoły w grądach woniecko ściskają sobie dłonie na tle laptopów

Wójt i dyrektor szkoły w Kołomyi ściskają sobie dłonie na tle laptopów

Laptopy, słuchawki i torby z myszkami na stoliku w pokoju Wójta