Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa

W dniu 20 sierpnia 2020r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rutkach, Pan Wójt Dariusz Sławomir Modzelewski wręczył  Dostojnym Jubilatom Państwu Wandzie i Marianowi Leszczuk Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które są nagrodą  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Wójt wręcza medal pani Wandzie

Wójt wręcza medal panu Marianowi

Była to już kolejna w tym roku uroczystość wręczenia Jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Nie zabrakło chwil  wzruszenia oraz wspomnień małżonków związanych z minionym okresem ich wspólnego życia.

Dostojnym Jubilatom,  w dniu ich Święta,  życzymy dużo zdrowia,  uśmiechu na każdy dzień oraz przeżycia wspólnie  jeszcze piękniejszych rocznic.

Jubilaci z rodziną i przedsawicielami Urzędu Gminy na dle godła