Rolnictwo precyzyjne

Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego przeprowadziła badanie dotyczące wykorzystania rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych. W dniu wczorajszym został opublikowany raport dotyczący tego zagadnienia.

Według wyników badania 34,3 % rolników orientuje się czym jest rolnictwo precyzyjne. Dla porównania przeszło 82 % gospodarstw rolnych w Niemczech korzysta z najnowszych technologii lub aplikacji cyfrowych takich jak wykorzystanie narzędzi satelitarnych. Nasze polskie dane są jednak niepokojące. Musimy wszyscy podejść bardzo odpowiedzialnie do tematu edukacji naszych rolników z zakresu nowych technologii.

Mając na uwadze niską świadomość polskich rolników w tym temacie oraz fakt, że ponad połowa rolników w Polsce jest zainteresowana zdobyciem wiedzy w zakresie rolnictwa precyzyjnego Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego stwierdza, że należy dołożyć wszelkich starań, aby upowszechnić wiedzę o rolnictwie precyzyjnym na polskiej wsi. W celu zapewnienia dostarczania rolnikom wiedzy dotyczącej rolnictwa precyzyjnego na odpowiednim poziomie Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiła rozpocząć prace nad programem certyfikacji dla firm szkoleniowych, aby zapewnić polskim rolnikom najlepszą wiedzę w tym temacie.

Ponadto, aby zachęcić włodarzy gmin do zapewnienia rolnikom w ich regionach możliwości zdobycia wiedzy w zakresie rolnictwa precyzyjnego Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiła przygotować konkurs dla gmin, w którym każda gmina, która podejdzie odpowiedzialnie do rozpowszechniania informacji o rolnictwie precyzyjnym będzie miała możliwość uzyskania nagrody w postaci tytułu “Gminy przyjaznej nowym nowym technologiom” oraz statuetki wręczanej przez Polską Fundację Przemysłu Kosmicznego.

Zachęcamy państwa do zapoznania się z raportem dotyczącym rolnictwa precyzyjnego w Polsce.

Adres do strony internetowej:
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/finansowanie_obszarw_wiejskich/rolnictwo-precyzyjne-w-polsce.html

 

Z wyrazami szacunku

Adrianna Wiśniewska

Prezes Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego