Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi oraz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu w roku szkolnym 2021/2022”

Data wydania 2021-10-14
Tytuł Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi oraz
uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu
w roku szkolnym 2021/2022
Typ Zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
NR ogłoszenia
2021/BZP 00232491/01
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2021-10-22 do godz. 10:00

Załączniki