Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa”

Data wydania 2021-10-14
Tytuł Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa”
Typ Zamówienia Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130000 zł
NR ogłoszenia
ZW.271.33.2021
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2021-10-20 do godz. 10:00