Sekretarz Stanu Lech Antoni Kołakowski na sesji Rady Gminy Rutki

Wójt oraz Radni Gminy Rutki otrzymali od Sekretarza Stanu Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego zaproszenie na zaplanowane na dzień 28 stycznia 2022 r. spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa Panią Małgorzatą Gośniowską-Kolą.

Spotkanie jest wynikiem wniosku, który Wójt Gminy Rutki przekazał na ostatniej XXVII Sesji Rady Gminy Rutki Wiceministrowi Lechowi Kołakowskiemu. Wniosek dotyczył wsparcia działań Gminy Rutki mających na celu pozyskanie środków finansowych na remonty i bieżące utrzymanie  dróg dojazdowych do pól zlokalizowanych na obszarze kompleksu po byłym PGR Kombinat Łąkarski Wizna. Liczymy, że nasze starania zaowocują pozyskaniem środków na ten ważny cel.

Lech Kołakowski przemawia. Przy stole Wójt Gminy Rutki i Zastępca Wójta