Spotkanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim

W dniu 21 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Rutki Dariusz Modzelewski oraz Sekretarz Agnieszka Bazydło spotkali się w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim z Marszałkiem Arturem Kosickim.
Spotkanie dotyczyło projektów realizowanych przez Gminę Rutki ze wsparciem środków unijnych dysponowanych przez Urząd Marszałkowski oraz dalszej współpracy między samorządami województwa i gminy.

Artur Kosicki z Dariuszem Modzelewskim i Agnieszką Bazydło na tle flag Polski