Spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z wczorajszą ewakuacją Szkoły Podstawowej w Rutkach w dniu 10.03.2023r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. Ewakuacja była reakcją na telefon z informacją, iż w szkole znajduje się materiał wybuchowy. Na spotkaniu dokonano podsumowania i wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych działań.
W spotkaniu oprócz pracowników Urzędu i Dyrektora Szkoły Podstawowej uczestniczył również Komendant PSP w Zambrowie Andrzej Kalinowski.

Wójt Gminy Rutki pragnie podziękować Dyrektor placówki oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom za szybką i sprawnie przeprowadzoną ewakuację dzieci
z budynku szkoły.

Anna Wądołowska Dariusz Modzelewski Agnieszka Bazydło Magdalena Gołaszewska Andrzej Kalinowski przy stole