Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B”

Link do strony prowadzonego postępowania: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/usluga-pelnienia-nadzoru-inwestorskiego-w-branzy-drogowej-nad-robotami-realizowanymi-w-ramach-zadania-pn-modernizacja-drog-gminnych-nr-106141b-106142b-106143b-106152b.html?vid=3070