Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że hasłem roku Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) w 2021 roku, który przypada na 7 kwietnia  jest – Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata dla wszystkich.

W ostatnich latach kraje Zachodniego Pacyfiku doświadczyły szybkiego wzrostu gospodarczego, migracji i urbanizacji. Stworzyło to możliwości lepszego życia dla wielu, ale pozostawiło innych w tyle. Pandemia COVID-19 zniweczyła niedawne zyski zdrowotne, popchnęła więcej ludzi w ubóstwo i brak bezpieczeństwa żywnościowego, a także zwiększyła nierówności ze względu na płeć, status społeczny i zdrowotny.

W Światowym Dniu Zdrowia wzywamy do podjęcia działań w celu wyeliminowania nierówności zdrowotnych w ramach całorocznej globalnej kampanii mającej na celu łączenie ludzi w celu budowania sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Kampania podkreśla konstytucyjną zasadę WHO, zgodnie z którą „korzystanie z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne czy społeczne”.

Świat wciąż jest nierówny. Miejsca, w których mieszkamy, pracujemy i bawimy się, są też  współdzielone przez tych, którym trudniej jest osiągnąć pełny potencjał zdrowotny oraz rozwój. Nierówności w zdrowiu są nie tylko niesprawiedliwe, ale także zagrażają dotychczasowemu postępowi i niekorzystnie wpływają na całość kondycji ludzkiej.

Nierównościom w zdrowiu można jednak zapobiec dzięki strategiom, które przywiązują większą wagę do poprawy równości w zdrowiu, zwłaszcza w przypadku grup najbardziej narażonych i zmarginalizowanych. COVID-19 mocno uderzył we wszystkie kraje, ale jego wpływ najbardziej oddziaływał na te społeczności, które były już wcześniej narażone na biedę.

Dlatego wzywamy liderów i liderki do działań związanych z zapewnieniem zrównoważonego dostępu do podstawowych praw człowieka jakimi są dostęp do opieki zdrowotnej, mieszkania i pracy z właściwymi warunkami w zależności od ich potrzeb i wartości w ich społecznościach.

Fakty i cyfry:

– Przewiduje się, że po raz pierwszy od 20 lat poziom ubóstwa na świecie wzrośnie i utrudni postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

– Do 60% ludzi mieszkających w niektórych krajach regionu nie ma dostępu do podstawowych usług zdrowotnych.

– Ponad 1 miliard ludzi mieszkających w nieformalnych osiedlach lub slumsach stoi w obliczu zwiększonych wyzwań związanych z zapobieganiem infekcjom i przenoszeniu koronawirusa.

– Cały region Azji i Pacyfiku stanowi prawie 82,5 miliona, czyli 32% międzynarodowych migrantów na świecie.

– 5,9 mln dzieci w regionie Azji i Pacyfiku jest zagrożonych, że nie wrócą do szkoły z powodu zakłóceń w edukacji i ekonomicznych skutków pandemii.

– 52% ludności regionu Azji i Pacyfiku nie ma połączenia z Internetem.

Źródło: https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2021/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2021

Materiały do pobrania: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2021/campaign-materials