Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko”

Link do strony prowadzonego postępowania: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/usluga-pelnienia-nadzoru-inwestorskiego-w-branzy-elektrycznej-nad-zadaniem-pn-budowa-kompleksu-boisk-sportowych-oraz-zagospodarowanie-terenu-przy-szkole-podstawowej-w-gradach-woniecko.html