Termin XXXVI sesji Rady Gminy Rutku

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.12.2021 roku /piątek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędą się obrady XXXVI  sesji Rady Gminy.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie internetowej: https://user.sesje.pl/Portal/podlaskie/zambrowski/rutki

Wszelkie wnioski i zapytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@gminarutki.pl lub w formie papierowej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2022- 2025 wraz z prognozą kwoty   długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2023 -2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023- 2033.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2023  rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rutki na rok 2023.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rutki na rok 2023.
 11. Zapytania i interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski