Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad zadaniem pn.: „Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniki, Gmina Rutki”

Data ogłoszenia 2022-12-22
Tytuł Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad zadaniem pn.: „Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniki, Gmina Rutki”
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej mniejszej niż 130000 zł, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.).
NR ogłoszenia ZW.271.82.2022
Termin składania ofert 2022-12-29 do godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI: