Uwaga mieszkańcy Gminy Rutki

W dniu 28 kwietnia 2021 roku nastąpi zamontowanie na budynku Urzędu Gminy Rutki syreny alarmowej w ramach projektu „Rozbudowa systemu alarmowania w województwie podlaskim”

Po montażu nastąpi PRÓBNE uruchomienie syreny celem sprawdzenia prawidłowości jej działania. Uruchomienie syreny NIE WIĄŻE się  z żadnym realnym zagrożeniem i nie jest ogłoszeniem alarmu a jedynie testem jej sprawności.