Wizyta robocza posła Kazimierza Gwiazdowskiego w Gminie Rutki

W piątek 27 stycznia 2023 roku Wójt Gminy Rutki Dariusz Modzelewski gościł w Urzędzie Gminy posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego.

Była to wizyta robocza, tematem spotkania były przygotowywane w Gminie Rutki wnioski aplikacyjne o środki na inwestycje gminne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pozyskanie dotacji z województwa podlaskiego  na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

Przedmiotem rozmów był również Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład dla kultury. W roku 2023 Gmina Rutki zamierza pozyskać środki na odnowę ważnego dla nas wszystkich zabytku – dzwonnicy przy kościele parafialnym św. Anny w Rutkach-Kossakach.  Pozyskane środki zostaną przekazane właścicielowi zabytku Parafii św. Anny celem sfinansowania prac renowacyjnych.