„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

W dniu 26 stycznia Urząd Gminy Rutki odwiedzili uczestnicy zajęć ferii zimowych organizowanych dla dzieci w  Gminnym Ośrodkiem Kultury i Bibliotece w Rutkach-Kossakach.

Dzieci spotkały się z Wójtem Dariuszem Sławomirem Modzelewskim, który opowiedział o pracy w urzędzie i chętnie odpowiadał na zadawane pytania. Uczestnicy ferii mieli okazję zwiedzić Urząd i przyjrzeć się pracy na poszczególnych stanowiskach. Między innymi dowiedzieli się gdzie można uzyskać informacje związane z podatkami, segregacją odpadów oraz do kogo zwrócić się wnioskiem o zarejestrowanie działalności gospodarczej. Poznali też pracowników ochrony środowiska, księgowości, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

Ostatnim punktem wizyty były odwiedziny w sekretariacie i gabinecie wójta, gdzie każdy z gości mógł wcielić się w rolę włodarza Gminy Rutki.

Wizyta w Urzędzie przebiegła w miłej atmosferze i na długo pozostanie w pamięci wszystkich – zarówno dzieci jak i urzędników.