Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

prawnione do składania wniosku jest dziecko/ uczeń pełnoletni, który zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Gminy Rutki (parter) w terminie   do 29 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Pliki do pobrania:

  1. Załącznik_nr_8 – Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu
  2. Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego
  3. Regulamin_Konkursu_Grantowego