Zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy

Szanowni Państwo,
w związku z chorobą i skierowaniem na kwarantannę części pracowników oraz w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, Wójt Gminy Rutki informuje iż w dalszym ciągu w Urzędzie Gminy nie ma możliwości  bezpośredniej obsługi klientów.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

  • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci oraz osoby wchodzące do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, są zobowiązane do:

  • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Punkt obsługi interesanta znajduje się na parterze budynku. Wejście do budynku możliwe jest tylko i wyłącznie wejściem głównym znajdującym się od strony parkingu przy ul. 11 Listopada.

Dane kontaktowe:

tel. 86 276 31 61

sekretariat@gminarutki.pl

e-PUAP: 7231015821/skrytka