Obrady XI sesji Rady Gminy Rutki – 31 grudzień 2019