Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat za odpady komunalne

UWAGA !!!

Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat za odpady komunalne

 

Wójt Gminy Rutki informuje, że od dnia 01.01.2020 r.  wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na oddzielny rachunek bankowy nr:

40 8775 0009 0020 0200 0710 0146