Z delegacją w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wójt,  Radni Gminy Rutki  oraz przedstawiciel Rolników na zaproszenie Sekretarza Stanu Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego udali się 2 lutego 2022 r. z delegacją do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odbyło się tam spotkanie z Zastępcą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa Panem Jackiem Malickim. Spotkanie to było wynikiem wniosku, który Wójt Gminy Rutki przekazał na ostatniej XXVII Sesji Rady Gminy Rutki Wiceministrowi Lechowi Kołakowskiemu. Wniosek dotyczył wsparcia działań Gminy Rutki mających na celu pozyskanie środków finansowych na remonty i bieżące utrzymanie  dróg dojazdowych do pól zlokalizowanych na obszarze kompleksu po byłym PGR Kombinat Łąkarski Wizna. W trakcie rozmów prowadzonych w Ministerstwie, Wójt i Radni otrzymali od Wiceministra Kołakowskiego zapewnienie, że będzie wspierał Gminę Rutki w jej staraniach. Wójt zaprosił Zastępcę Dyrektora Generalnego KOWR do Gminy Rutki, by sam na miejscu ocenił skalę potrzeb i przekonał się w jak trudnej sytuacji pozostawiono Gminę z problemem utrzymania dróg na terenie kompleksu po byłym PGR Kombinat Łąkarski Wizna. Zaproszenie zostało przyjęte i jest tylko kwestią uzgodnienia dogodnego terminu.

Radni Gminy Rutki przy stole w gabinecie Lecha Kołakowskiego Wójt Skarbnik i Sekretarz przy stole w gabinecie Lecha Kołakowskiego Lech Kołakowski Wójt przy biurku