Zaproszenie do składania ofert na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży sanitarnej dla zadania pn. Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki”

Data wydania 2022.02.02
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży sanitarnej dla zadania pn. Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki
Znak sprawy ZW.271.11.2022
Kategoria Usługa
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-02-07 do godz. 9:00

ZAŁĄCZNIKI: