Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Ożary Wielkie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Rutki z dnia 31 stycznia 2022 r. informuję, że w dniu 7 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w budynku remizy strażackiej OSP w miejscowości Ożary Wielkie odbędzie się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Ożary Wielkie.

W przypadku jeżeli Zebranie nie odbędzie się w wyznaczonym dniu 7 lutego 2022 r. o godz. 1000, Zebranie Wiejskie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 1100 bez względu na liczbę uczestniczących w Zebraniu.

Wójt Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski